• 015102011041
 • 08102012053
 • 191020123040
 • 191020123041
 • 201110024484a
 • 201110024486
 • 201110024506
 • IMG_0926.MOV_snapshot_00.01_[2012.10.16_00.22.28]
 • a201110024489
 • a201110024494
 • a201110024498
 • a201110024499
 • a201110024500
 • a201110024503
 • a201110024508
 • a201110024509
 • diatagma1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:15΄ σας περιμένουμε στο χώρο του Σχολείου για να ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας των μαθημάτων για το σχ. έτος 2017 - 2018. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των μαθητών, σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την έγκαιρη αποχώρηση τους από το Σχολείο. Για τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στα ολοήμερα τμήματα το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά.                                                                                            Ο Δ/ντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017-2018

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από2 έως 19 Μαΐου 2017 .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται : επώνυμο μαθητή , όνομα μαθητή, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας κλπ. (Έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης θα προμηθεύονται οι γονείς από το σχολείο μας).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο   φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α. Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης κλπ).

ε.Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Νηπιαγωγείο για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Όλες οι εγγραφές θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 μέχρι 14:00.

Μελίσσια, 25/4/2017

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Την Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 08:30 θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου η τελετή του Αγιασμού.

Μετά το πέρας του Αγιασμού, θα γίνει ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου.

Οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τη συνοδεία των γονέων τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Θερμοπυλών 4

15127 - Μελίσσια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου δύνανται να εγγραφούν έως

τις 21-06- 2016 :

α) Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας

σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην

περίπτωση που είναι άνεργοι.

β) Οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς

κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών,

μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα

απεξάρτησης/φυλακισμένους)

Για την εγγραφή θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών

να καταθέσουν συμπληρωμένη στο σχολείο, Αίτηση ? Δήλωση με τα

απαραίτητα δικαιολογητικά.

Έντυπο της Αίτησης ? Δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες

μπορούν να προμηθεύονται από το Γραφείο Δασκάλων του σχολείου ή να

το εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://www.dipevath.gr/v3/Egkyklioi-Dieythinsis/31- 5-2016/1b.pdf

Μελίσσια, 1-6- 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2016-2017

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Οι εγγραφές των μαθητών στην Α? τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν από1 έως 21 Ιουνίου 2016 .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώραςδεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλάαναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

 Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι ηδιεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

β.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού(Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ 287).

γ.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.).

               Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στην Α ? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

δ.Αποδεικτικό στοιχείοαπό το οποίο να φαίνεται ηδιεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο σταόρια της σχολικής τους περιφέρειας(Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).

Γ? ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ                                                                                         

α. Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονταιεφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.

β. Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ.Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Όλες οι εγγραφές θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 μέχρι 14:00.

Μελίσσια, 25/5/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 13/4/2016 οι μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δεν θα προσέλθουν στο Σχολείο λόγω της υποχρεωτικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώνει ο Σχολικός Σύμβουλος της 24ης Περιφέρειας Αττικής.