ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"

Μελίσσια, 18-02-2016

Προς τους Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/-τριών των τμημάτων A2, B4, Γ1 και Γ2 του 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει από την τρέχουσα σχολική χρονιά στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» που οργανώνει το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό το πλαίσιο μία φοιτήτρια του Η΄ εξαμήνου σπουδών θα φιλοξενηθεί στα τμήματα των παιδιών σας και θα παρακολουθεί το μάθημα των Αγγλικών κατά την περίοδο από 22 Φεβρουαρίου 2016 έως και 22 Απριλίου 2016. Στο τέλος του διαστήματος της πρακτικής άσκησης θα κάνει δύο μονόωρες διδασκαλίες σε κάθε τμήμα. Την όλη διαδικασία θα εποπτεύει η εκπαιδευτικός Αγγλικής του σχολείου μας, κ. Γραμματή Κουρτίνα, υπεύθυνη διδασκαλίας στα τμήματα A2, B4, Γ1 και Γ2, η οποία θα παρίσταται καθ΄ όλη τη διάρκεια των διδακτικών ωρών που θα πραγματοποιεί η φοιτήτρια την πρακτική άσκηση στα τμήματα. Η επιλογή των τμημάτων είναι τυχαία και έγινε με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση του προγράμματος του σχολείου. Ακολούθως, μπορείτε να διαβάσετε επιστολή της ακαδημαϊκής υπεύθυνης του προγράμματος, όπου δίνονται περισσότερες πληροφορίες.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας (αρ. πρωτ. 178112/Δ2/06-11-2015) καθώς και η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας. Θεωρούμε σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια, δεν θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους μαθητές και δεν θα γίνει συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοσκόπηση της διδασκαλίας.

Στην περίπτωση που διαφωνείτε με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, πράγμα που απευχόμαστε, παρακαλείστε να το δηλώσετε εγγράφως στη Διεύθυνση του σχολείου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία.

  Η Διευθύντρια                                                             Η εκπαιδευτικός Αγγλικής

Μαρία Βαρθαλάμη                                                                     Ματίνα Κουρτίνα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Μελίσσια, 7/10/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Έχοντας ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την ασφάλεια των μαθητών, σας υπενθυμίζουμε τους ακόλουθους κανόνες, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων:

?  Η είσοδος των μαθητών στο σχολείο ξεκινάει στις 08.00 το πρωί και ολοκληρώνεται έως τις 08.10 που χτυπά το κουδούνι. Οι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο από τις εισόδους της οδού Σπάρτης (κάτω είσοδος) και της οδού Θερμοπυλών (πάνω είσοδος). Επισημαίνεται ότι η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην ομαλή έναρξη του ημερήσιου προγράμματος.

?  Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Για λόγους κυκλοφοριακούς αλλά και ασφάλειας των μαθητών δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στο χώρο στάθμευσης των εκπαιδευτικών του σχολείου (υπαίθριος χώρος εγγύς οδού Θερμοπυλών).

?  Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και αφού έχει ενημερωθεί γι?  αυτό ο δάσκαλος της τάξης και η διευθύντρια.

?  Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Οι γονείς ενημερώνονται από τον Πϊνακα Ανακοινώσεων του Σχολείου για  κάθε δραστηριότητα. Οι ανακοινώσεις αυτές αναρτώνται ταυτόχρονα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου: 1dim-meliss.att.sch.gr.

?  Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα πριν τις 14:00 για το κανονικό ωράριο και πριν τις 15:30 για το ολοήμερο, για την παραλαβή τους.  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών της Α΄ τάξης, είναι προτιμότερο η προσέλευση και αποχώρησή τους να γίνεται από την πάνω πόρτα (οδός Θερμοπυλών), που βρίσκεται κοντά στις αίθουσές τους.

?  Στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο σχολείο για τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς επίσης και για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου, οι γονείς παραμένουν στο χώρο του σχολείου και με το πέρας των εκδηλώσεων αποχωρούν μαζί με τα παιδιά τους. Το ωράριο επίσης διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής. Επισημαίνεται ότι κατά τις υπόψη εορτές δεν λειτουργεί το Ολοήμερο.

?  Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές.

Οι γονείς- κηδεμόνες :

?   Ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες που θα καθοριστούν θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του σχολείου: 1dim-meliss.att.sch.gr). 

?  Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση. Πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ιστοσελίδα) και να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

?  Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

?   Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο, επίσης να δηλώνουν στο δάσκαλο του παιδιού οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων τους για απρόσκοπτη και άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Η Διευθύντρια

        Μαρία Βαρθαλάμη

Εθελοντική δράση

Ασυνήθιστη κίνηση το πρωί του Σαββάτου 6 Απριλίου στο Σχολείο μας. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε μια όμορφη εθελοντική δράση. Φύτεψαν λουλούδια, έβαψαν κι αντάλλαξαν προτάσεις και ιδέες για ένα πιο όμορφο σχολείο.

Όσοι συμμετείχαν και ιδιαίτερα οι μαθητές πρότειναν να επαναληφθεί η δράση.

Συγχαρητήρια σε όλους για την ωραία πρωτοβουλία!  

 

Αποκριάτικος χορός....

Το Σάββατο 2 Μαρτίου , οι Σύλλογοι Γονέων του 1ου και του 6ου Δημοτικού Σχολείου διοργάνωσαν ένα αποκριάτικο πάρτυ με άφθονο γέλιο, μουσική, χορό και κέφι στο οποίο διασκέδασαν μικροί και μεγάλοι.

Στο τέλος της βραδιάς κληρώθηκαν όμορφα δώρα στη λαχειοφόρο αγορά μας.

Σας ευχαριστούμε όλους για την ανταπόκριση. Και του χρόνου!

DSC 2266 DSC 2307 DSC 2325 DSC 2326 DSC 2329 DSC 2331